Switch POE

6437 Views  | 

Switch POE

 switch (POE)  หรือ Power over Ethernet   สำหรับกล้องวงจรปิด IP CAMERA ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เมื่อนำมาใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิด  IP ก็จะสามารถทำให้ลูกค้าหลายๆท่านได้ประหยัดงบประมาณในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม    สำหรับหน้างานติดตั้ง Out Door บางที่ก็ไม่สามารถหาไฟฟ้ามาใช้งานได้  ดังนั้น Switch POE  ก็เป็นอีกทางเลือกได้ดีเลยทีเดียว  เพราะสามารถเดินเพียงสาย LAN เส้นเดียวไปหากล้องในแต่ละจุด  โดยที่ไม่ต้องลากสายไฟไปหากล้องแต่ละตัว  ซึ่งสาย LAN นั้นก็จะแบบที่ใช้สำหรับเดินภายนอก   มีสลิงมากับสายให้ด้วย  สำหรับเจ้าอุปกรณ์ switch POE นั้นจะมีด้วยกันอยู่ 2 แบบ

1.แบบ  Passive  คือการจ่ายไฟไปหาอุปกรณ์เลยโดยที่ไม่มีการตรวจเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อสามารถรองรับไฟได้กี่  watt  ถ้าหากว่าต่อผิดก็อาจจะทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ (เป็นการจ่ายไฟผ่าน Adapter PoE)

2.แบบมาตรฐานกลาง IEEE 802.3af กับ 802.3at  ก่อนจ่ายไฟจะมีการตรวจเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อสามารถรองรับหรือไม่ถ้า  สำหรับค่า watt ระหว่างมาตรฐาน  802.3af  จะจ่ายไฟอยู่ที่ ประมาณ 15watt   และมาตรฐาน 802.3at จะจ่ายไฟอยู่ที่ประมาณ 30watt  (เป็นการจ่ายไฟผ่าน Port LAN Switch PoE)

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy