Switch POE

3785 Views  | 

Switch POE

 switch (POE)  หรือ Power over Ethernet   สำหรับกล้องวงจรปิด IP CAMERA ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เมื่อนำมาใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิด  IP ก็จะสามารถทำให้ลูกค้าหลายๆท่านได้ประหยัดงบประมาณในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม    สำหรับหน้างานติดตั้ง Out Door บางที่ก็ไม่สามารถหาไฟฟ้ามาใช้งานได้  ดังนั้น Switch POE  ก็เป็นอีกทางเลือกได้ดีเลยทีเดียว  เพราะสามารถเดินเพียงสาย LAN เส้นเดียวไปหากล้องในแต่ละจุด  โดยที่ไม่ต้องลากสายไฟไปหากล้องแต่ละตัว  ซึ่งสาย LAN นั้นก็จะแบบที่ใช้สำหรับเดินภายนอก   มีสลิงมากับสายให้ด้วย  สำหรับเจ้าอุปกรณ์ switch POE นั้นจะมีด้วยกันอยู่ 2 แบบ

1.แบบ  Passive  คือการจ่ายไฟไปหาอุปกรณ์เลยโดยที่ไม่มีการตรวจเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อสามารถรองรับไฟได้กี่  watt  ถ้าหากว่าต่อผิดก็อาจจะทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ (เป็นการจ่ายไฟผ่าน Adapter PoE)

2.แบบมาตรฐานกลาง IEEE 802.3af กับ 802.3at  ก่อนจ่ายไฟจะมีการตรวจเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อสามารถรองรับหรือไม่ถ้า  สำหรับค่า watt ระหว่างมาตรฐาน  802.3af  จะจ่ายไฟอยู่ที่ ประมาณ 15watt   และมาตรฐาน 802.3at จะจ่ายไฟอยู่ที่ประมาณ 30watt  (เป็นการจ่ายไฟผ่าน Port LAN Switch PoE)

Powered by MakeWebEasy.com