ABOUT ME

                    บริษัท ซันเทคโนโลยี แอดวานซ์ มีเดีย จำกัด มีความชำนาญในการออกแบบงานระบบ  สำหรับอาคารพักอาศัย, โรงแรม, โครงการหมู่บ้าน ฯลฯ โดยสามารถให้คำแนะนำ และออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมีสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งในระบบ MATV, CCTV, IPTV, DIGITAL TV, SOUND, MONITOR LIFTS, FIBER OPTIC และ COAXIAL เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยทางบริษัทได้รับความไว้วางใจทั้งภาครัฐและเอกชน ยกตัวอย่างเช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ,โครงการในเครือแสนสิริและโครงการในเครืออนันดา ฯลฯ

ขอบเขตการให้บริการ
  •   จำหน่ายอุปกรณ์
  •   ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ                                                                           
  •   บริการติดตั้งและตรวจสอบ 
  •   รับประกันสินค้าและการติดตั้ง                            

Powered by MakeWebEasy.com