ตัวขยายสัญญาณ LE30-GS-IEQ (750/860 MHz)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LEOTA30GSIEQ

Main Trunk Amplifier

Share

Share

รายละเอียด
* ใช้ขยายสัญญาณในสายเมน
* ภาคขยาย Hybrid Module NXP By Philips
* มีวงจร IEQ กดย่านความถี่ 200-380 MHz เพื่อกดช่องสัญญาณที่แรงเกินไป
* สัญญาณเอาพุท 100 dB @ 80 ช่อง
* ปรับเกนและสโลบเร่ง/ลด สัญญาณได้ 20 dB
* ภาคจ่ายไฟเลือกแรงดันอินพุทได้ 3 ระดับ 63/45/30 VAC
* มีไฟแสดงสถานะที่ใช้งานได้ตามปกติ
Powered by MakeWebEasy.com